Varmepumpen fungerer ikke - hva gjør jeg?

Vi har laget en sjekkliste som bør gjennomgås om varmepumpen din har sluttet å fungere som den skal.

Det kan være ulike årsaker til at varmepumpen ikke fungerer. Du bør sjekke følgende om du har problemer med din varmepumpe:

 • Kontroller at det er strøm på varmepumpen ved å sjekke at kontakt står i og/eller at sikring ikke har gått
 • Er det et strømbrudd i boligen?
 • Er det rett etter at varmepumpen har blitt skrudd på? Enheten bruker oftest 3 minutter på klargjøring. I løpet av den tiden er det stans i utedelens kompressor. Systemet vil deretter bruke noen minutter før den kan avgi varme og starte viften i innedelen igjen.
 • Er det rett etter at varmepumpen ble skrudd av? For å beskytte enheten, kan den ikke starte igjen før om 3 minutter.
 • Er Timer PÅ valgt? Klimaanlegget stopper automatisk etter forhåndsinnstilt tid.
 • Hvordan er viften stilt inn? Stille- eller økomodus kan gi problemer med å oppnå ønsket temperatur.
 • Kontroller at det er fungerende, riktig type batteri i fjernkontrollen, samt at batteriene er satt i korrekt. Skjermen på fjernkontrollen vil aktiveres når kontrollen skrus på.
 • Trykkes det på knappen på fjernkontrollen mens det pekes mot mottakeren på innedelen? Innendørsenheten vil lage en mottakslyd når den mottar et signal fra fjernkontrollen.
 • Er utedelen fri for snø og is? Rim er ok, men undersøk om snø eller is tetter utedelen.
 • Hvis det dannes rim på utedelen vil systemet kunne aktivere automatisk avriming. Når dette skjer kan varmluften fra innedelen stoppe mens utedelen slipper ut vann eller damp.
 • Er innedelens grovfilter rengjort?


Avhengig av type varmepumpe, kan variasjoner i sjekkpunkter forekomme. Se brukermanualen for veiledning på ditt Toshiba-produkt. Husk at du kan få rask hjelp av oss på chat, eventuelt kontakt din forhandler for assistanse.

Følg oss også på Facebook for oppdateringer på nyttig informasjon og tips.