Varmepumpen fungerer ikke - hva gjør jeg?

Vi har laget en sjekkliste du bør gå gjennom dersom varmepumpen din har sluttet å fungere som den skal.

Det kan være ulike årsaker til at varmepumpen ikke fungerer. Sjekk følgende om du opplever problemer med varmepumpen:

 • Har varmepumpen strøm? Sjekk at kontakten står i og/eller at sikring ikke har gått.
 • Er det et strømbrudd i boligen?
 • Er det rett etter at varmepumpen har blitt skrudd på? Enheten bruker oftest 3 minutter på klargjøring. I løpet av den tiden er det stans i utedelens kompressor. Systemet vil deretter bruke noen minutter før den kan avgi varme og starte viften i innedelen igjen.
 • Er det rett etter at varmepumpen ble skrudd av? For å beskytte enheten, kan den ikke starte igjen før det har gått 3 minutter.
 • Er "Timer PÅ" valgt? Klimaanlegget stopper automatisk etter forhåndsinnstilt tid.
 • Hvordan er viften stilt inn? Stille- eller økomodus kan gi problemer med å oppnå ønsket temperatur.
 • Kontroller at det er riktig type og fungerende batterier i fjernkontrollen, samt at batteriene er satt i korrekt. Skjermen på fjernkontrollen vil aktiveres når kontrollen skrus på.
 • Sikter du mot innedelen med fjernkontrollen? Innendelen lager en lyd når den mottar et signal fra fjernkontrollen.
 • Er utedelen fri for snø og is? Rim er ok, men undersøk om snø eller is tetter utedelen.
 • Hvis det er dannes rim på utedelen vil systemet kunne aktivere automatisk avriming. Når dette skjer kan varmluften fra innedelen stoppe mens utedelen slipper ut vann eller damp.
 • Er innedelens grovfilter rengjort?

Disse er kun generelle sjekkpunkter. Se brukermanualen for veiledning for din Toshiba varmepumpe. Du kan få rask hjelp av oss på chat, eventuelt kontakt din forhandler for hjelp.