Hva skjer med varmepumpen ved strømbrudd?

Hva skjer med varmepumpen ved strømbrudd?

Ved strømbrudd vil varmepumpen stoppe. Når strømmen kommer tilbake vil varmepumpen automatisk starte opp i den modus den stod i før strømbruddet.

Innstillinger på viftehastighet beholdes, mens innstillinger gjort på spjeld blir ikke lagret og vil gå tilbake til fabrikkinnstillingene.

Det kan forekomme at varmepumpen ikke starter automatisk etter strømbrudd, det kan bety at funksjonen for automatisk oppstart ikke er aktivert eller er deaktivert. For å aktivere funksjonen, hold inne «RESET»-knappen på innedelen i 3 sekunder (NB! ikke «PRESET»-knappen på fjernkontrollen). Man vil da høre tre pip og lampen vil blinke. Skru så på varmepumpen. For å forsikre deg om at automatisk oppstart nå fungerer, la varmepumpen gå i 5-10 minutter, ta sikringen og påse at varmepumpen starter opp automatisk når strømmen er tilbake.

Om varmepumpen er skrudd av ved strømbruddet, vil den ikke skru seg på igjen når strømmen kommer tilbake. 

Finn en forhandler med arbeidsområde nær deg >>