Kan jeg senke lydnivået på varmepumpen?

Ja, du kan styre lydnivået til varmepumpen ved å justere på viftehastigheten.

Viftehastigheten kan styres automatisk

Lyden kommer fra innedelens vifte som distribuerer varmen i boligen. Hvis viften er satt i auto ved hjelp av fjernkontrollen vil viftehastigheten variere i takt med varmebehovet. Hvis varmebehovet øker vil viftehastigheten øke og avgi mer lyd på samme måte som den vil trinne seg ned når varmebehovet synker. Når temperaturen er noenlunde stabil ute og man har oppnådd ønsket temperatur inne vil viften normalt gå med lav hastighet og avgi lite lyd.

Varmepumpens vifte kan også endres manuelt

Varmepumpens vifte kan også endres manuelt ved hjelp av fjernkontrollen. Det betyr at man kan sette viften til ønsket hastighet. Dette kan være aktuelt i situasjoner hvor man ønsker spesielt lav lyd. Vær oppmerksom på at varmedistribusjonen samtidig reduseres. Flere av Toshiba sine modeller har i tillegg funksjon for ekstra lav lyd. Se brukermanual for mer informasjon om dette.

Toshiba luft-luft varmepumper har generelt lavt lydnivå. Med fornuftig plassering av innedelen er det få som opplever lyden som sjenerende.

Kontakt en forhandler som vil kunne gi mer informasjon om varmepumper og lyd.