Kan jeg senke lydnivået på varmepumpen?

Ja, det er mulig å senke lydnivået. Du styrer det ved å justere på viftehastigheten.

Hastigheten på viften kan styres automatisk

Lyden kommer fra innedelens vifte som distribuerer varmen i boligen. Hvis viften er satt i "Auto" ved hjelp av fjernkontrollen vil viftehastigheten variere i takt med varmebehovet. Hvis varmebehovet øker vil viftehastigheten øke og avgi mer lyd på samme måte som den vil trinne seg ned når varmebehovet synker. Når temperaturen er noenlunde stabil ute og ønsket temperatur er oppnådd inne, vil viften normalt gå med lav hastighet og avgi lite lyd.

Hastigheten på viften kan endres manuelt

Du kan endre hastigheten på varmepumpens vifte via fjernkontrollen. Dette kan være aktuelt i situasjoner hvor du ønsker spesielt lav lyd. Vær oppmerksom på at varmedistribusjonen samtidig reduseres. Flere av våre Toshiba-modeller har i tillegg funksjon for ekstra lav lyd. Se brukermanual for mer informasjon om dette.

Toshiba luft-luft varmepumper har generelt lavt lydnivå. Med en fornuftig plassering av innedelen er det få som opplever lyden som sjenerende. Se brukermanual for mer informasjon om dette.

Kontakt din lokale forhandler som vil kunne gi mer informasjon om varmepumper og lyd.