Service på varmepumpen

Service gir optimal ytelse og lengre levetid.

For at varmepumpen skal fungere optimalt, anbefaler vi å få utført service annenhvert år av din autoriserte forhandler. I tillegg anbefaler vi at du jevnlig utfører eget vedlikehold. Vi har laget en sjekktliste med oversikt over hva en service på en luft-luft varmepumpe bør inneholde.

Husk serviceavtale

Har du ikke serviceavtale på din varmepumpe, bør du bestille det av din forhandler. Da vil du få en periodisk sjekk, og bli kontaktet når tiden er inne for ny service.

Priser på service

Priser på service av varmepumpe varierer avhengig av hva som inkluderes. Du kan regne med en pris fra et par tusen kroner og oppover per service. Ta kontakt med din lokale autoriserte forhandler, så vil du få oppgitt et mer konkret beløp.

Service utføres av autorisert forhandler

For bestilling av service, kontakt forhandleren som installerte varmepumpen din, eller finn en lokal autorisert installatør.