Service på varmepumpen

Service på varmepumpen gir lengre levetid.

For at varmepumpen skal fungere optimalt, anbefaler vi at du får utført service annethvert år av din autoriserte forhandler. Har du ikke serviceavtale på varmepumpen din, bør du bestille det hos din forhandler. Da vil du få en periodisk sjekk, og bli kontaktet når tiden er inne for ny service. Vi har laget en sjekkliste over hva en service på en luft-luft varmepumpe bør inneholde. I tillegg anbefaler vi at du selv utfører vedlikehold jevnlig.

Pris for service på varmepumpe

Prisen varierer, avhengig av hva som inkluderes. Du kan regne med en pris fra et par tusen kroner og oppover per service. Ta kontakt med din lokale autoriserte forhandler, så vil du få oppgitt et konkret beløp.

Bestill service hos autorisert forhandler

For bestilling av service, kontakt forhandleren som installerte varmepumpen din, eller finn en lokal autorisert installatør.