Loading image...

Hva bør en service inneholde?

Vi har laget en sjekkliste for hva en service på luft-luft varmepumpe bør inneholde.

Service på varmepumpe er omfattende, men en viktig jobb. Ved å få utført jevnlige servicer på varmepumpen, kan du forlenge dens levetid. Her er en oversikt over noe av det en autorisert forhandler gjør når du får utført service på varmepumpen din:

 • Visuell overflatesjekk av inne- og utedelen.
 • Ser etter skader, fester og gummidempere på utedelen.
 • Undersøker om det er vibrasjoner og ulyd på innedel, utedel og på vifter.
 • Sjekker kompressoren for vibrasjoner, ulyd og lekkasjer.
 • Ser på plasseringen av varmekabel og termostat.
 • Kontrollmåler spenning, strøm og jord.
 • Kontrollerer rør, rørtrassé og avløp.
 • Sjekker isoleringen og plastkanaler, ev. etterisolere.
 • Sjekker for lekkasje i kraner, ventiler og mutterhetter.
 • Etterstrammer kabler og kontaktpunkter.
 • Utfører lekkasjekontroll og undersøke kuldemedium.
 • Kontrollerer og rengjør luftfiltre.
 • Etterstrammer og rengjør innedelen.
 • Sjekker at fjernkontrollen fungerer, skifter batterier, undersøker feilkoder.
 • Kontrollerer sikring og jordfeilbryter.

Service utføres av en autorisert forhandler

Skal du bestille service, kontakt forhandleren som installerte varmepumpen din, eller finn en lokal autorisert forhandler. Vi anbefaler at du inngår en service-avtale, så unngår du at det går i glemmeboken.

Bli kontaktet av din lokale forhandler

Finn nærmeste forhandler

I vår personvernerklæring kan du lese hvordan vi behandler dine personopplysninger.