Kan jeg installere eller demontere varmepumpen selv?

Nei, det er ulovlig for privatpersoner å installere eller demontere luft-luft varmepumper selv.

F-gass sertifisering er påkrevd

Fra og med 1. september 2013 ble det innført krav om F-gass sertifisering for alle som skal montere, demontere og utføre visse typer service på varmepumper. F-gass en er samlebetegnelse for fluorforbindelser som blant annet brukes i varmepumpens kjølemedium. Hovedmålet med kravet er å hindre utslipp av F-gasser som bidrar til global oppvarming. I en luft-luft varmepumpe sirkulerer kjølemediet i en lukket krets og utgjør ingen miljøtrussel dersom arbeid utføres av fagfolk med rett kompetanse og utstyr. Både bedrift og personell skal være F-gass sertifisert. Uforsiktig håndtering av kjølemedium kan også medføre personskade.

Risiko for feil når man monterer selv

For luft-luft varmepumper som er montert før kravet ble innført, er det en overvekt av feil på de varmepumper som er selvmontert. Feilene kan for eksempel skyldes at rørkretsen ikke er ordentlig tett eller at vakuumering ikke er skikkelig utført. Over tid vil dette resultere i lav eller ingen effekt og i verste fall havari. Dersom man har en varmepumpe som er selvmontert og er usikker på om den fungerer optimalt, bør man kontakte en sertifisert montør for å få rettet eventuelle feil.

Montasje og service utføres av autorisert forhandler

Er du interessert i å få installert en Toshiba luft-luft varmepumpe, ta kontakt med en av våre autoriserte forhandlere med gyldig sertifisering, som kan gi gode råd og utføre en sikker montasje.