Hva er f-gass sertifisering?

Det er viktig å stille krav om sertifisering til de som jobber med varmepumper.

EU krever at alle som monterer varmepumper med kuldemedier som inneholder fluorholdige klimagasser må være F-gass sertifisert. Sertifiseringen innebærer at det stilles spesifikke krav til forsvarlig håndtering og lekkasjekontroll.

Les mer om F-gass forordningen på ReturGass sine hjemmesider.