Loading image...

Hvordan behandles varmepumpen når den skal demonteres og kastes?

Få hjelp av en fagkyndig til å demontere og montere varmepumpen.

Kuldemedium må leveres på godkjent mottak

Demontering av varmepumpen skal gjøres av en fagkyndig person med f-gass sertifisering.

Kuldemediet og kompressorens smøremiddel skal tappes på egnet beholder og leveres inn til et godkjent mottak. Dersom tapping av kuldemediet ikke blir gjort riktig, er det fare for utslipp – og dermed en miljøtrussel. Uforsiktig omgang med kuldemedium utgjør også fare for personskade.

Varmepumpen er EE-avfall

Resten av varmepumpen er klassifisert som EE-avfall og skal behandles deretter. Forhandleren du kjøpte varmepumpen av er pliktig å ta gammelt utstyr kostnadsfritt i retur, men kan ta seg betalt for demontering og frakt til eget verksted. Hvis du har flyttet inn i en bolig med en eksisterende varmepumpe og trenger hjelp til å demontere den, fyll ut skjemaet nedenfor. En autorisert forhandler vil ta kontakt med deg innen kort tid.

Trenger du ny varmepumpe?

Etter 12-15 år i bruk, vil varmepumpen ikke alltid fungere optimalt. En oppgradering kan gi deg bedre effekt og lønne seg på sikt.

Bli kontaktet av din lokale forhandler

Finn nærmeste forhandler

I vår personvernerklæring kan du lese hvordan vi behandler dine personopplysninger.