Forsikring på varmepumpe

Bekymringsfri drift i opptil 16 år. De første fem årene av varmepumpens levetid kan du forsikre kostnadsfritt.

Forsikringen er et nyttig og rimelig tillegg til fem-årig reklamasjonsrett og vanlig eiendomsforsikring. Du får bekymringsfri drift i opptil 16 år på din luft-luft varmepumpe fra Toshiba.

Beskytter mot uforutsette skader og maskinfeil

Avtalen tegnes gjennom Arctic forsikring, og beskytter mot uforutsette skader og eventuelle maskinfeil på varmepumpen din. Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til skader forårsaket av vær og vind. Med varmepumpeforsikring er du beskyttet mot skader som skyldes snøras, lynnedslag og storm.

Ingen aldersfradrag

Du slipper egenandel og aldersfradrag hvis skader på varmepumpen dekkes av eiendomsforsikringen. Dermed får du en forsikring som dekker kjøpsverdien av varmepumpen i hele levetiden.

Fjerner usikkerhet rundt levetid

Forsikringen fjerner usikkerhet rundt levetid, og gir deg økt trygghet for at varmepumpe er en lønnsom investering. Husk å følge brukermanualens vedlikeholds- og serviceinstrukser.

Se fullstendige vilkår på Arctic sine nettsider.

Hvem kan tegne forsikring?

For å kunne tegne forsikring må du ha kjøpt og fått installert en varmepumpe fra en av våre autoriserte forhandlere. Forsikringen må registreres så fort varmepumpen er installert. Installatøren, eller du som er varmepumpens eier, kan registrere forsikringen.

Alle varmepumper fra Toshiba installert etter 1. januar 2016 og som er kjøpt gjennom vårt forhandlernettverk, kan registrere denne varmepumpeforsikringen.