Forsikring

Forsikring på varmepumpe

Bekymringsfri drift i opptil 16 år!

Forsikringen er et nyttig og rimelig tillegg til 5-årig reklamasjonsrett og vanlig eiendomsforsikring. Du får bekymringsfri drift i opptil 16 år på din luft-luft varmepumpe fra Toshiba.

Tegn forsikring

Beskytter mot uforutsette skader og maskinfeil

Avtalen tegnes gjennom Arctic forsikring beskytter mot uforutsette skader og eventuelle maskinfeil på din varmepumpe. Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til skader forårsaket av vær og vind. Med varmepumpeforsikring er du beskyttet mot skader som skyldes snøras, lynnedslag og storm.

Ingen aldersfradrag

Du slipper egenandel og aldersfradrag hvis skader på varmepumpen dekkes av eiendomsforsikringen. Dermed får du en forsikring som dekker kjøpsverdien av varmepumpen i hele levetiden.

For skader som ikke dekkes av egen eiendomsforsikring trenger du bare å betale en egenandel på kr 1000. Det er fortsatt ingen fradrag for alder.

Fjerner usikkerhet rundt levetid

Forsikringen fjerner usikkerhet rundt levetid, og gir deg økt trygghet for at varmepumpe er en lønnsom investering. Husk å følge brukermanualens vedlikeholds- og serviceinstrukser.

Du finner fullstendige vilkår på Arctic sine nettsider

Hva koster dette meg?

Forsikringen har en engangskostnad på kr 295,- for de første seks årene. Altså ett år i tillegg til reklamasjonsretten på 5 år, samt at du er sikret mot skader som lynnedslag, snø og storm for hele forsikringsperioden.

Forsikringen gjelder fra installasjonsdato og kan fornyes årlig til og med år 16!

Alle Toshiba varmepumper installert etter 1. januar 2016 kan registrere varmepumpeforsikring.

Tegn forsikring