Forsikring på varmepumpe

Bekymringsfri drift i opptil 16 år! De første fem årene av varmepumpens levetid kan du forsikre kostnadsfritt.

Forsikringen er et nyttig og rimelig tillegg til 5-årig reklamasjonsrett og vanlig eiendomsforsikring. Du får bekymringsfri drift i opptil 16 år på din luft-luft varmepumpe fra Toshiba.

Beskytter mot uforutsette skader og maskinfeil

Avtalen tegnes gjennom Arctic forsikring, og beskytter mot uforutsette skader og eventuelle maskinfeil på din varmepumpe. Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til skader forårsaket av vær og vind. Med varmepumpeforsikring er du beskyttet mot skader som skyldes snøras, lynnedslag og storm.

Ingen aldersfradrag

Du slipper egenandel og aldersfradrag hvis skader på varmepumpen dekkes av eiendomsforsikringen. Dermed får du en forsikring som dekker kjøpsverdien av varmepumpen i hele levetiden.

For skader som ikke dekkes av egen eiendomsforsikring trenger du bare å betale en egenandel på kr 1000. Det er fortsatt ingen fradrag for alder.

Fjerner usikkerhet rundt levetid

Forsikringen fjerner usikkerhet rundt levetid, og gir deg økt trygghet for at varmepumpe er en lønnsom investering. Husk å følge brukermanualens vedlikeholds- og serviceinstrukser.

Du finner fullstendige vilkår på Arctic sine nettsider.

Hva koster dette meg?

Forsikringen gjelder fra installasjonsdato og kan tegnes kostnadsfritt for varmepumpens reklamasjonstid. Da får du en utvidet trygghet om det skulle skje feil som ikke omfattes av reklamasjonsretten. Du får også tilbud om å tegne forsikring for år seks, og gjør du det får du i tillegg sikring mot skader forårsaket av lynnedslag, snø og storm alle de seks årene! Det er kun betalende kunder som er beskyttet mot vær.

Du velger selv om du vil forlenge den etter de fem årene som reklamasjonstiden gjelder. Forsikringen har en engangskostnad på kr 295,- for år seks av varmepumpens levetid, og forlenges årlig til og med år 16!

Alle Toshiba varmepumper installert etter 1. januar 2016 kan registrere varmepumpeforsikring.