Hvordan vedlikeholder jeg min varmepumpe?

For at varmepumpen skal oppnå lengst mulig levetid og yte maksimalt, er det viktig at man jevnlig utfører vedlikehold.

Ta ut sikringen eller trekk ut kontakten

Før du setter i gang med vedlikeholdet, må du først ta sikringen eller trekke ut kontakten til varmepumpen.

Innedel

Rengjøring av innedel

Rengjør innedelen med en myk og fuktig klut:

Rengjøring av innedel.jpg

Rengjøring av grovfilter

Rengjør grovfiltrene annenhver uke, eller etter behov. Dersom filtrene ikke blir rengjort vil dette medføre redusert kapasitet. Luftfiltre må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Slik går du frem:

 • Åpne frontpanelet på innedelen, bruk begge hender. La den bli stående i åpen stilling
 • Ta tak i grovfiltrene i nedre kant, løft forsiktig litt oppover før de trekkes ned igjen og ut fra holderen

Rengjøring av grovfilter 1.jpg

Rengjøring av grovfilter 2.jpg

Rengjøring av grovfilter 3.jpg

 • Bruk en støvsuger og/eller vask filtrene rene i såpevann. Skyll grundig i rent, rennende vann

Rengjøring av grovfilter alternativ 1.jpg

Rengjøring av grovfilter alternativ 2.jpg

 • Rist vekk overflødig vann fra filtrene og la det tørke før montering
 • Sett filteret på plass i holderen ved å dytte det forsiktig opp og deretter inn og ned. Påse at de sitter korrekt med nedre kant av filteret i sporet
 • Lukk fronten godt igjen med begge hender

Rengjøring av andre typer filtre!

Sett bort fra grovfilteret, er det variasjon i hva slags andre type filtre som finnes i Toshibas ulike varmepumper. Les mer i brukermanualen for utfyllende informasjon om hvilke filtre ditt produkt har.

Rengjøring av aktivt elektrostatisk filter

Aktivt elektrostatisk filter finnes i modellene Daiseikai 7 Polar, Daiseikai Polar, Daiseikai Premium, Daiseikai 8 og Daiseikai 9 (er selvrensende). Rengjøring utføres når FILTER-indikatoren på innedelens frontpanel lyser eller dersom filteret lager knitrelyder eller summer. Som regel bør prosedyren gjennomføres minst én gang i halvåret. Indikatoren lyser normalt når aktivt elektrostatisk filter har vært i bruk i ca. 1000 timer.

Slik går du frem:

 • For å komme til det elektrostatiske filteret, må du først ta ut grovfilteret 
 • Ta tak i håndtaket på filteret og løft forsiktig oppover før du trekker det ned og ut fra holderen.

rengjøring av elektrostatisk filter 1.jpg

 • Legg filteret i 40-50 °C varmt såpevann, og la det ligge der et kvarters tid. Bruk en svamp og gni lamellene forsiktig rene. Vask filteret rent og skyll grundig i rennende vann. Rist vekk overflødig vann fra filteret og la det tørke før montering.

rengjøring av elektrostatisk filter.jpg

• Sett filteret på plass i holderen ved å dytte det forsiktig opp og deretter inn og ned. Påse at det sitter korrekt. Replasser de andre filtrene og lukk igjen frontdekselet. Reset FILTER-indikatoren ved å trykke reset på innedelen.

Rengjøring av ionegenerator

Ionegenerator finnes kun i Daiseikai Polar.

Slik går du frem:

 • Åpne opp luftspjeldet helt
 • Fjern eventuelt støv som sitter på ionegeneratoren

 

 • Bruk en tørr tannbørste el. liknende, børst tre-fire ganger på hver av polene. Ikke bruk Q-tips eller andre ting som loer
 • Luftspjeldet justerer seg automatisk tilbake når varmepumpen skrus på

 rengjøring av ionegenerator.jpg

Rengjøring av IAQ-filter

IAQ-filteret finnes som standard i modellene Daiseikai Polar og Suzumi Pluss, men kan ettermonteres i modellene Daiseikai 8 og Daiseikai 7 Polar. Filteret bør rengjøres hver 3-6. måned eller når det dekket av støv. IAQ-filteret bør byttes hvert 2. år, og kan bestilles av din lokale forhandler.

Slik går du frem:

Rengjøring av IAQ-filter - illustrasjon med Daiseikai Polar.jpg

IAQ-filteret.jpg

 • Hvis nødvendig kan filteret alternativt vaskes i rent vann. Tørk filteret i sollys i 3-4 timer eller inntil det er helt tørt. Hårføner kan også brukes for å tørke filteret. Merk! Vasking av filteret med vann vil kunne gi noe redusert virkning.
 • Plasser IAQ-filteret tilbake, og replasser deretter grovfilteret

Merk!

Hvis det er behov for ytterligere rengjøring av innedelen innvendig, må det bestilles service av en forhandler.

Utedel

Siden varmepumpen din har en utedel som er plassert utendørs, kan et visst ytre vedlikehold være nødvendig.

Du skal regelmessig gjennom hele året kontrollere at utedelen er fri for løv, beplantning, snø og andre ting. Det bør holdes ekstra oppsyn ved kraftig vind og/eller snøfall. Is på selve utedelen skal ikke fjernes mekanisk med verktøy, da det kan føre til skade på produktet som ikke dekkes av garantien. Les Det er is og rim på utedelen – er det normalt og hva gjør jeg?

Påse at det ikke settes eller monteres ting foran og ved siden av utedelen, som vil kunne være til hinder for optimal luftsirkulasjon. 

Ved behov kan du rengjøre ytterdekselet på utedelen med en fuktig klut. Vær forsiktig slik at varmepumpen ikke blir ripet ved rengjøringen. Spyl aldri utedelen med vann. 

Dersom det er behov for innvendig rengjøring av utedelen, må du kontakte forhandleren for service.