Hva bør en service inneholde?

Hva bør en service inneholde?

Vi har laget en sjekkpunktliste med oversikt over hva en service på en luft-luft varmepumpe bør inneholde.

Sjekkpunkter:     Beskrivelse:
Utedel     Skade, feste / gummidempere
Kompressor     Vibrasjon, ulyd, oljelekkasje
Utedel vifte     Vibrasjon, ulyd
Varmekabel, termostat     Plassering
Spenning     Måle
Driftsstrøm kompressor     Måle
Rør, rørtrassé, avløp     Kontrollere
Isolering, plastkanaler     Kontrollere, etterisolere
Kraner, ventiler, mutterhetter     Lekkasje, tiltrekking
El. kabler, kontaktpunkter     Etterstrammes
Vibrasjon, lyd     Kontrollere
Kuldemedium, oljelekkasje     Lekkasjetest
Luftfiltre     Kontrollere, rengjøre
Innede     Feste, rengjøre
Innedel vifte     Vibrasjon, ulyd
Fjernkontroll, batterier     Funksjonstest, sjekk feilkoder
Sikring, jordfeilbryter     Kontrollere
Brukermanual     Har kunden denne?

 

Service utføres av autorisert forhandler

For bestilling av service, kontakt forhandleren som installerte ditt produkt, eller finn en lokal autorisert installatør