Hva bør en service inneholde?

Vi har laget en sjekkpunktliste med oversikt over hva en service på en luft-luft varmepumpe bør inneholde.

Sjekkpunkter og beskrivelse

Her er en enkel liste over punkter og beskrivelse av disse som bør gjennomgås ved en service.

 • Utedelen: Skader, fester og gummidempere.
 • Kompressor: Vibrasjoner, ulyd og lekkasjer.
 • Utedelens vifte: Vibrasjoner og ulyd.
 • Varmekabel, termostat: Plassering.
 • Spenning: Måle.
 • Driftsstrøm kompressor: Måle.
 • Rør, rørtrassé, avløp: Kontrollere.
 • Isolering, plastkanaler: Kontrollere, etterisolere.
 • Kraner, ventiler, mutterhetter: Lekkasje, tiltrekking.
 • El.kabler, kontaktpunkter: Etterstrammes.
 • Vibrasjonen, lyd: Kontrollere.
 • Kuldemedium, oljelekkasje: Lekkasjetest.
 • Luftfiltre: Kontrollere, rengjøre.
 • Innedel: Fester, rengjøre.
 • Innedelens vifte: Vibrasjon, ulyd.
 • Fjernkontroll, batterier: Funksjonstest, sjekk av feilkoder.
 • Sikring, jordfeilbryter: Kontrollere.
 • Brukermanual: Har kunden dette?

Service utføres av autorisert forhandler

For bestilling av service, kontakt forhandleren som installerte ditt produkt, eller finn en lokal autorisert installatør