Hvordan bruker jeg fjernkontrollen?

Du kommer langt med å lære deg seks knapper på fjernkontrollen til Toshiba luft-luft-varmepumper.

Tre knapper er synlige over dekselet på fjernkontrollen, og her starter du:

fjernkontrollen enkelt forklart synlige knapper 

AV/PÅ

Her skrur du varmepumpen på og av. La gjerne varmepumpen stå på i løpet av hele fyringssesongen.

TEMP – still ønsket temperatur

Her stiller du den romtemperaturen du vil ha. Varmepumpens temperaturføler sitter i innedelen. Derfor kan det være noen grader forskjell mellom temperaturen du har valgt og den temperaturen du faktisk har i rommet.

PRESET – dine favorittinnstillinger

PRESET-knappen henter opp dine favoritt-innstillinger, for eksempel at varmepumpen skal gå i varmedrift og med hvilken temperatur og viftehastighet. Du kan få installatøren til å lagre favorittinnstillinger når varmepumpen monteres. 

Du kan enkelt endre favorittinnstillingene: Velg de innstillingene du ønsker ved hjelp av andre knapper (se nedenfor), og hold PRESET-knappen nede i fire sekunder. Når displayet slutter å blinke, har varmepumpen lagret dine nye favoritter.

 

Når du skyver ned dekselet på fjernkontrollen, kommer flere knapper til syne. Under dekselet finner du tre til det er verdt å lære:

 fjernkontrollen enkelt forklart under dekselet

FAN - styrer viftehastigheten

FAN-knappen styrer viftehastigheten i innedelen. Du kan velge Auto (anbefales), faste viftehastigheter i fem trinn som markeres med streker, eller stille. Med stille begrenses maksimal viftehastighet, og det begrenser varmepumpens mulighet til levere ønsket temperatur i boligen din.

FIX - justerer luftstrømmen

FIX-knappen endrer spjeldposisjon og justerer retningen på vertikal luftstrøm. Du bør rette luftstrømmen ned og ut i rommet for å fordele varm luft best mulig. 

MODE – velg varme eller kjøling

MODE-knappen på fjernkontrollen bruker du til å velge driftsmodus. I hele fyringssesongen bør varmepumpen stå i varmedrift, ikke auto.

Driftsmodus du kan velge, er

  • Auto
  • Kjøling
  • Tørr (hvis det er fuktig luft. Denne er lite brukt i Norge)
  • Varme
  • Vifte (viften i innedelen går uten at den avgir varme).


Når du bytter driftsmodus, tar det vanligvis tre til fire minutter før varmepumpen starter igjen.

Lurer du på hva de andre knappene på fjernkontrollen gjør? Du finner svaret i brukermanualen for din Toshiba varmepumpe.