Loading image...

Fjernkontrollen enkelt forklart

Du kommer langt med å lære deg noen viktige knapper på fjernkontrollen til Toshibas varmepumper.

Det er enkelt å styre varmepumpen med fjernkontrollen. De fleste knappene er enkle å forstå, men her kommer en forklaring på hva de viktigste knappene gjør.

Fjernkontrollen til en Toshiba luft-luft varmepumpe

Varmepumpene leveres med hver sin fjernkontroll. Noen knapper er unike for spesifikke modeller, alt etter hvilken funksjon varmepumpen har. Her er forklaring for seks knapper du kan lære deg, uavhengig av hvilken varmepumpemodell du har.

1: PRESET: denne knappen henter opp favorittinnstillingene dine, for eksempel at varmepumpen skal gå i varmedrift med en spesifikk temperatur og viftehastighet. Du kan be montøren om å sette opp og lagre favorittinnstillinger når varmepumpen monteres, eller du kan gjøre det selv.

Endre favorittinnstillinger? Velg innstillingene du ønsker ved hjelp av andre knapper, og hold PRESET-knappen nede i fire sekunder. Når displayet slutter å blinke, har varmepumpen lagret nye favoritter

2: AV/ PÅ: med denne knappen skrur du varmepumpen av og på. Vi anbefaler at varmepumpen får gå jevnt og trutt gjennom hele fyringssesongen.

3: TEMP.: still inn romtemperaturen du vil ha. Varmepumpens temperaturføler sitter i innedelen, så det kan være noen grader forskjell mellom temperaturen du har valgt og den temperaturen du faktisk har i rommet.

4: MODE: her velger du driftsmoduset varmepumpen skal stå i. Selv om du har flere moduser å velge mellom, anbefaler vi å bruke varmemodus i hele fyringssesongen, og ikke "Auto". Om sommeren kan du bytte til kjølemodus hvis du ønsker å bruke varmepumpen som airconition. Disse er de ulike modusene:

 • "Auto"
 • "Kjøling"
 • "Tørr" (hvis det er fuktig luft, lite brukt i Norge)
 • "Varme"
 • "Vifte" (viften i innedelen går uten å avgi varme)

Når du bytter driftsmodus, kan det ta et par minutter før varmepumpen starter igjen.

5: FAN: denne knappen styrer viftehastigheten i innedelen. Du kan velge mellom følgende:

 • "Auto" (anbefales på sommerhalvåret)
 • "Fast viftehastighet" (fem trinn, markert med streker)
 • "Stille" (maksimal viftehastighet begrenses)

"Auto" passer best på vår- og sommerhalvåret. Er det minusgrader ute, bør viften gå på manuell i stedet. Velger du "Stille", begrenser det varmepumpens mulighet til levere ønsket temperatur i boligen din.

6: FIX: knappene endrer spjeldposisjon og justerer retningen på vertikal/ horisontal luftstrøm. Du bør rette luftstrømmen ned og ut i rommet for å fordele varm luft best mulig.

Loading image...

Fjernkontrollen til Toshiba Kontur og Ask

1: AV/ PÅ: med denne knappen skrur du varmepumpen av og på. Vi anbefaler at varmepumpen får gå jevnt og trutt gjennom hele fyringssesongen.

2: MODE: her velger du driftsmoduset varmepumpen skal stå i. Selv om du har flere moduser å velge mellom, anbefaler vi å bruke varmemodus i hele fyringssesongen, og ikke "Auto". Om sommeren kan du bytte til kjølemodus hvis du ønsker å bruke varmepumpen som airconition. Disse er de ulike modusene:

 • "Auto"
 • "Kjøling"
 • "Tørr" (hvis det er fuktig luft, lite brukt i Norge)
 • "Varme"
 • "Vifte" (viften i innedelen går uten å avgi varme)

Når du bytter driftsmodus, kan det ta et par minutter før varmepumpen starter igjen.

3: FAN: denne knappen styrer viftehastigheten i innedelen. Du kan velge mellom følgende:

 • "Auto" (anbefales på sommerhalvåret)
 • "Fast viftehastighet" (fem trinn, markert med streker)
 • "Stille" (maksimal viftehastighet begrenses)

"Auto" passer best på vår- og sommerhalvåret. Er det minusgrader ute, bør viften gå på manuell i stedet. Velger du "Stille", begrenser det varmepumpens mulighet til levere ønsket temperatur i boligen din.

4: SWING: her kan du endre vifteretningen. Velg om luften skal blåse vertikalt, horisontalt eller rett frem.

5: TEMP.: still inn romtemperaturen du vil ha. Varmepumpens temperaturføler sitter i innedelen, så det kan være noen grader forskjell mellom temperaturen du har valgt og den temperaturen du faktisk har i rommet.

6: MENU: meny-knappen gir deg tilgang til ulike valgmuligheter.

7: EXIT: trykker du på denne knappen, går du ut av menyen.

8: FIX: knappene endrer spjeldposisjon og justerer retningen på vertikal/ horisontal luftstrøm. Du bør rette luftstrømmen ned og ut i rommet for å fordele varm luft best mulig. 

Loading image...

Fjernkontrollen til Toshiba Signatur og Polar (sort modell)

1: AV/ PÅ: med denne knappen skrur du varmepumpen av og på. Vi anbefaler at varmepumpen får gå jevnt og trutt gjennom hele fyringssesongen.

2: MODE: her velger du driftsmoduset varmepumpen skal stå i. Selv om du har flere moduser å velge mellom, anbefaler vi å bruke varmemodus i hele fyringssesongen, og ikke "Auto". Om sommeren kan du bytte til kjølemodus hvis du ønsker å bruke varmepumpen som airconition. Disse er de ulike modusene:

 • "Auto"
 • "Kjøling"
 • "Tørr" (hvis det er fuktig luft, lite brukt i Norge)
 • "Varme"
 • "Vifte" (viften i innedelen går uten å avgi varme)

Når du bytter driftsmodus, kan det ta et par minutter før varmepumpen starter igjen.

3: FAN: denne knappen styrer viftehastigheten i innedelen. Du kan velge mellom følgende:

 • "Auto" (anbefales på sommerhalvåret)
 • "Fast viftehastighet" (fem trinn, markert med streker)
 • "Stille" (maksimal viftehastighet begrenses)

"Auto" passer best på vår- og sommerhalvåret. Er det minusgrader ute, bør viften gå på manuell i stedet. Velger du "Stille", begrenser det varmepumpens mulighet til levere ønsket temperatur i boligen din.

4: TEMP.: still inn romtemperaturen du vil ha. Varmepumpens temperaturføler sitter i innedelen, så det kan være noen grader forskjell mellom temperaturen du har valgt og den temperaturen du faktisk har i rommet.

5: MENU: meny-knappen gir deg tilgang til ulike valgmuligheter.

6: FIX: knappene endrer spjeldposisjon og justerer retningen på vertikal/ horisontal luftstrøm. Du bør rette luftstrømmen ned og ut i rommet for å fordele varm luft best mulig. 

Loading image...

Lurer du på hva de andre knappene på fjernkontrollen gjør? Du finner svaret i brukermanualen til din Toshiba varmepumpe.

Flere spørsmål og svar om varmepumpe