Hvordan bruker jeg fjernkontrollen?

Du kommer langt med å lære deg seks knapper på fjernkontrollen til Toshiba luft-luft-varmepumper.

Over dekselet

Tre knapper er synlige over dekselet på fjernkontrollen, og her starter du:

Fjernkontroll-til-varmepumpe-forklart.jpg

AV/PÅ

Her skrur du varmepumpen på og av. La gjerne varmepumpen stå på i løpet av hele fyringssesongen.

TEMP – still ønsket temperatur

Her stiller du den romtemperaturen du vil ha. Varmepumpens temperaturføler sitter i innedelen. Derfor kan det være noen grader forskjell mellom temperaturen du har valgt og den temperaturen du faktisk har i rommet.

PRESET – dine favorittinnstillinger

PRESET-knappen henter opp dine favoritt-innstillinger, for eksempel at varmepumpen skal gå i varmedrift og med hvilken temperatur og viftehastighet. Du kan få installatøren til å lagre favorittinnstillinger når varmepumpen monteres. 

Du kan enkelt endre favorittinnstillingene: Velg de innstillingene du ønsker ved hjelp av andre knapper (se nedenfor), og hold PRESET-knappen nede i fire sekunder. Når displayet slutter å blinke, har varmepumpen lagret dine nye favoritter.

Under dekselet

Når du skyver ned dekselet på fjernkontrollen, kommer flere knapper til syne. Under dekselet finner du tre til det er verdt å lære:

Hvordan-bruker-jeg-fjernkontrollen-til-varmepumpen.jpg

FAN - styrer viftehastigheten

FAN-knappen styrer viftehastigheten i innedelen. Du kan velge Auto (anbefales), faste viftehastigheter i fem trinn som markeres med streker, eller stille. Med stille begrenses maksimal viftehastighet, og det begrenser varmepumpens mulighet til levere ønsket temperatur i boligen din.

FIX - justerer luftstrømmen

FIX-knappen endrer spjeldposisjon og justerer retningen på vertikal luftstrøm. Du bør rette luftstrømmen ned og ut i rommet for å fordele varm luft best mulig. 

MODE – velg varme eller kjøling

MODE-knappen på fjernkontrollen bruker du til å velge driftsmodus. I hele fyringssesongen bør varmepumpen stå i varmedrift, ikke auto.

Driftsmodus du kan velge, er

  Auto

 Kjøling

 Tørr (hvis det er fuktig luft. Lite brukt i Norge)

 Varme

 Vifte (viften i innedelen går uten å avgi varme)


Når du bytter driftsmodus, tar det vanligvis tre til fire minutter før varmepumpen starter igjen.

Lurer du på hva de andre knappene på fjernkontrollen gjør? Du finner svaret i brukermanualen for din Toshiba varmepumpe.