Loading image...

Har du vurdert service på varmepumpen din?

Regelmessig service på varmepumpen din gir mer effektiv drift, mindre slitasje og sørger for at den holder lengst mulig.

Jevnlig vedlikehold som å støvsuge eller vaske filtre i innedelen på varmepumper kan nevenyttige varmepumpe-eiere fint klare selv. Men med jevne mellomrom trenger en varmepumpe service utført av fagfolk.

– Det er viktig for å sjekke at varmepumpen fungerer optimalt, og for å rengjøre innedel og utedel, sier salgsdirektør Andreas Kvamme hos Toshiba-importør ABK-Qviller. Han har tidligere jobbet som installatør og gjort flere tusen serviceoppdrag.

Faste punkter for service på varmepumpen

– Våre autoriserte Toshiba-forhandlere går gjennom en rekke faste punkter når de gjør service på varmepumpen, forteller Kvamme. Det sikrer at du får en tjeneste som gir varmepumpen din lengst mulig levetid.

Bilde-Hilde-Kari_varmepumpeservice_RIchard-Borgaard-spyler-utedel_1000x500.jpgHer spyler Richard Borgaard fra Nek AS utedelen på en luft-luft-varmepumpe som en del av service på varmepumpen. Foto: Hilde Kari Nylund

Servicepunkter for innedelen og utedelen

Noen faste punkter for service på varmepumpens innedel:

  • Visuell sjekk av at den ikke har noen skader
  • Kontrollere og rengjøre luftfiltre
  • Rengjøre innedelen, inkludert selve varmeveksleren i metall
  • Etterstramme alle koblinger.

Utendørs er det noen faste punkter for service:

Feilsøking og optimal funksjon

For å sikre at varmepumpen fungerer som den skal innebærer varmepumpeservice en rekke punkter for å sjekke om noe er feil og måle. Blant annet skal montøren som utfører service:

  • Undersøke om det er vibrasjon eller ulyd i noen del av varmepumpen.
  • Sjekke om det er noen lekkasjer av gassen i varmepumpen (kuldemediet).
  • Sjekke at fjernkontrollen fungerer, sjekke eventuelle feilkoder og bytte batterier.
  • Gjennomføre kontroll av sikring og jordfeilbryter.
  • Måle spenning, strøm og jord som kontroll av at varmepumpen yter som den skal.

Bilde-Hilde-Kari_varmepumpeservice_RIchard-Borgaard_ipad_1000x600.jpg
Richard Borgaard har alle punktene han trenger for å utføre service lett tilgjengelig på iPad. Foto: Hilde Kari Nylund

Hvor ofte trenger du service på en varmepumpe?

Det er sjelden nødvendig med varmepumpe-service hvert år, men det avhenger av hvilket miljø innedel og utedel står i.

– Har du innedel nær et kjøkken, kan du få matos og fett inn i veksleren. Det binder støv slik at innedelen kan tette seg til. Da bør du ha service hvert år eller oftere, forklarer Kvamme. Selv har han gulvmodell rett ved et kjøkken, og den trenger service hvert år.

Praktisk å avtale regelmessig service

– Vi anbefaler at du bestiller service minimum annet hvert år, sier Kvamme. Men han anbefaler at du bestiller service første gang i løpet av det første året du bruker varmepumpen.

– Da kan installatøren se om du trenger service hvert år, eller om det holder med service annet hvert år, poengterer han.

– Mange avtaler regelmessig varmepumpeservice med installatøren. Da har du kontroll på at service blir gjort med riktig intervall, poengterer Kvamme.

Toshiba-varmepumpe_utedel_montering_500x600.jpg
Jevnlig service på varmepumpen bidrar til å forlenge dens levetid.

Hvem kan utføre service på luft-luft-varmepumper?

Service skal utføres av kvalifisert personell som vet hvordan de skal måle om en varmepumpe fungerer som den skal. Viser målingene at det er problemer med gassen mellom innedel og utedel (såkalt f-gass), må dette undersøkes av en F-gass sertifisert fagperson. Dessuten må bedriften vedkommende jobber i også være F-gass sertifisert.

– Slike problemer er sjeldne. I de aller fleste tilfeller er det unødvendig å koble seg på rørene med f-gass for å måle, understreker Kvamme.

Service på andre typer varmepumper

Det finnes flere typer varmepumpe som også kan ha godt av å få utført service. Luft-vann-varmepumper har en utedel, som innebærer at denne bør få jevnlig service. En væske-vann-varmepumpe/ bergvarmepumpe står i en litt annen posisjon. Den har ingen utedel og innedelen står godt beskyttet innendørs. I prisnippet er den vedlikeholdsfri, men du bør likevel få anlegget kontrollert med jevne mellomrom. Vurderer du en luft-vann-varmepumpe eller bergvarmepumpe, bør du sjekke ut varmepumpene fra NIBE (ekstern lenke).

Les mer

Vurderer du en Toshiba varmepumpe?

Ingen grunn til å avvente! Fyll ut skjema under. En lokal forhandler tar kontakt for en uforpliktende samtale og gratis befaring.

Bli kontaktet av din lokale forhandler

Finn nærmeste forhandler

I vår personvernerklæring kan du lese hvordan vi behandler dine personopplysninger.