Hvor ofte bør jeg ha service på min varmepumpe?

Det gagner både deg og varmepumpen å utføre service jevnlig. Det gir lengre levetid for varmepumpen og bedre drift.

Service annethvert år

For å sikre best mulig drift og lengre levetid, anbefaler vi at du får utført service på din Toshiba-varmepumpe annethvert år. Finn ut hva en service bør inneholde. Når du i tillegg selv utfører jevnlig vedlikehold på varmepumpen, forlenger du levetiden ytterligere. Vi mener det er en god investering for fremtiden. 

Inngå serviceavtale

Vi anbefaler å inngå en serviceavtale med forhandleren din. Da får du en profesjonell periodisk sjekk, og blir kontaktet når tiden er inne for ny service. Du slipper med andre ord at det går i glemmeboken! Prisen på service av varmepumpe varierer avhengig av hva som inkluderes.

Service utført av autorisert forhandler

Bestill service til varmepumpen din hos forhandleren som installerte den, eller finn en lokal autorisert forhandler.