Hvor ofte bør jeg ha service på min varmepumpe?

Det gagner både deg og varmepumpen å utføre service jevnlig. Det gir lengre levetid for varmepumpen og bedre drift.

Service hvert 2. år

For å sikre optimal drift og besparelse anbefaler vi at det utføres service på din Toshiba varmepumpe hvert 2. år. Sammen med ditt eget jevnlige vedlikehold, gir service en forlenget levetid på varmepumpen. Det er en god investering for fremtiden.

Se også Hva bør en service inneholde?

Vi anbefaler serviceavtale

Vi anbefaler å ha en serviceavtale med din forhandler. Med en serviceavtale på varmepumpen vil du få en profesjonell periodisk sjekk, og bli kontaktet når tiden er inne for ny service. Priser på service av varmepumpe varierer avhengig av hva som inkluderes. Du kan imidlertid regne med en pris fra kr 1 500,- og oppover per service.

Service utføres av autorisert forhandler

For bestilling av service, kontakt forhandleren som installerte ditt produkt, eller finn en lokal autorisert installatør