Loading image...

Virker varmepumpen når det er kaldt?

Ja, alle Toshibas varmepumper avgir mye varme og har god effekt selv på kalde dager. Varmepumpene som selges i Norge er spesialutviklet for optimal besparelse og høy varmeeffekt i kaldt klima.

Våre Toshiba varmepumper er alle designet som "nordiske modeller", og innebærer at de er spesielt tilpasset for å takle vårt kalde klima. Det betyr også at de fungerer godt midt på vinteren. Men hvor godt de varmer ved ekstreme kuldegrader, er avhengig av størrelsen og modellen du velger.

På de aller kaldeste dagene kan du måtte ty til tilleggsvarme, men varmepumpen vil fortsatt kunne stå for brorparten av varmen som produseres.

Fabrikktestet driftsområde helt ned til -30 °C

Toshiba-Kontur_lys-stue_1000x500.jpgToppmodellen Toshiba Kontur er en av markedets kraftigste varmepumper.

Toppmodellen Toshiba Kontur er fabrikktestet helt ned til -30 °C. Kontur 25 yter hele 4900 W ved -15 °C. For å yte 4900 W ved -15 °C trekker varmepumpen 2100 W elektrisk effekt og har en COP på 2,33. COP er forholdet mellom avgitt og tilført effekt. Dette betyr at ved -15 °C, får du 2,33 ganger tilbake den tilførte effekten.

Ønsker du enda høyere effekt, så yter Kontur 35 hele 5200 W ved -15 °C. Det innebærer en COP på 2,36.

Be om tilbud på en Toshiba varmepumpe

Det er viktig å merke seg at selv om en Toshiba varmepumpe er fabrikkgodkjent ned til for eksempel -30 °C, vil den fortsette å produsere varme ved lavere temperaturer selv om varmeeffekten og COP-en gradvis avtar. Varmepumpen vil aldri avgi mindre varmeenergi enn den bruker i form av strøm.

Sjekk varmepumpens årsvarmefaktor (SCOP)

Mens det er interessant å se på avgitt varmeeffekt og COP ved ulike temperaturer, er det enda viktigere å se på varmepumpens SCOP (årsvarmefaktor). Dette tallet sier noe om det teoretiske potensialet en varmepumpe har til å spare energi gjennom hele året.

Selv om toppmodellen Kontur har en imponerende høy SCOP på hele 5,50, betyr ikke det at du kan forvente å få over fem ganger så mye varmeeffekt ut som den bruker i form av strøm. Sammenlignet med andre varmepumper, gir dette likevel en god indikasjon på denne modellens evne til å spare energi.

Ord og uttrykk

Hva betyr SCOP/ årsvarmefaktor?

Årsvarmefaktor beskriver en varmepumpes evne til å spare energi gjennom hele året.

En varmepumpe leverer mer varme enn den bruker i strøm, fordi den henter varme fra omgivelsene. Hvor mye mer varme den avgir, avhenger blant annet av temperaturen ute. Derfor er det vanlig å se på forholdet mellom avgitt varmeenergi og tilført strøm i løpet av et år. Det kalles årsvarmefaktor/ SCOP.

SCOP – forholdet mellom tilført energi og avgitt varmeenergi

Teoretisk årsvarmefaktor (Seasonal Coefficient of Performance) finner du på energimerket. SCOP er beregnet ut fra fabrikkdata. Den angir hvor mye mer varme en varmepumpe i beste fall kan levere, sammenlignet med hva den bruker i strøm. I praksis er det vanskelig å oppnå så høye tall i virkeligheten.

Dobbelt så høy årsvarmefaktor betyr ikke at du sparer dobbelt så mye strøm sammenlignet med tidligere oppvarming. Med årsvarmefaktor på 3 kan du i beste fall spare 67% strøm med varmepumpen, sammenlignet med å bruke strøm til oppvarming. Med årsvarmefaktor på 6 kan du spare inntil 83 %. Det sier altså noe om det teoretiske potensialet for energisparing, og jo høyere SCOP-verdi jo høyere potensial.

Hva betyr COP/ effektfaktor?

Effektfaktoren sier noe om hvor effektiv varmepumpen er til å produsere varmeenergi.

Angir forholdet mellom avgitt effekt og tilført effekt

Effektfaktor eller varmefaktor, ofte referert til som COP (Coeffiicient of Performance), angir forholdet mellom varmepumpens avgitte varmeeffekt og varmepumpens tilførte effekt fra strømnettet. Effektfaktoren sier altså noe om hvor effektiv varmepumpen er til å produsere varmeenergi.

Hvis varmepumpen varmer opp inneluften med en effekt som utgjør 4000 watt, mens strømforbruket i varmepumpen er 1000 watt, er effektfaktoren 4. Jo høyere effektfaktoren er, jo høyere besparelse.

Oppgis ofte ved gitte ute- og innetemperaturer

Effektfaktoren oppgis ved gitte ute- og innetemperaturer. Vanlig praksis er 20 °C inne og ulike temperaturer ute. Ved 7 °C ute, oppgis effektfaktoren som nominell. Nominell effektfaktor er effektfaktoren ved normal drift som normalt ligger på 40-50 % av kapasiteten. Ved lavere temperaturer oppgis effektfaktor ved maks kapasitet.

For eksempel har Kontur 25 nominell effektfaktor ved 7 °C på 5,42 og maks effektfaktor ved -15 °C på 2,33. Dette betyr at varmepumpen ved en utetemperatur på -15 °C gir 2,33 ganger tilbake varmeenergi i forhold til det den får tilført av effekt fra strømnettet.

Også viktig å se på avgitt varmeeffekt og årsvarmefaktor

Hvis du skal vurdere varmepumpens evne til å spare strøm, må du også se på avgitt varmeeffekt, og årsvarmefaktor (SCOP) som angir hvor effektiv varmepumpen er gjennom et helt år når temperaturendringer er hensyntatt.

Ta kontakt med en av våre forhandlere, så får du hjelp til å finne varmepumpen som vil gi deg mest besparelse hos deg.

Hva er avgitt varmeeffekt?

Varmeeffekten er en av mange måleenheter som brukes for varmepumper, og viser til hvor mye varme varmepumpen leverer ved en gitt temperatur. Varmeeffekt oppgis gjerne i watt. Den avgitte varmeeffekten avtar når utetemperaturen synker.

Toppmodellen Toshiba Kontur 35 har for eksempel en avgitt varmeeffekt på opptil 7700 W ved 7 °C og 5200 W ved -15 °C. Til sammenligning har den rimeligere modellen Toshiba Seiya Nordic 25 en avgitt nominell varmeeffekt på 2600 W ved -15 °C. Det er med andre ord forskjell i avgitt varmeeffekt på disse to, og toppmodellen vil dekke et større varmebehov uten behov for tilleggsvarme.

Når du skal velge varmepumpe er det viktig å avklare med forhandleren hvilket varmebehov boligen din har. Ut i fra denne informasjonen, vil forhandleren kunne anbefale modell og størrelse på varmepumpe. På de aller kaldeste dagene, kan det hende at du må ty til tilleggsvarme.

Hva er nordisk modell?

Nordisk modell for luft-luft varmepumper (også kalt Nordic Design) er varmepumper spesielt tilpasset røffere værforhold enn resten av Europa. Tre ting er ekstra viktig.

  1. En nordisk modell skal virke godt i kulda. De fleste nordiske modellene har testet spesielt god drift helt ned mot - 25 °C (noen - 30 °C), men varmer også ved enda lavere temperaturer.
  2. En nordisk modell skal ha effektive og robuste løsninger for avriming. Fuktighet i uteluften danner rim på utedelen til luft-luft varmepumper når det er kaldere enn ca +5°C. Denne rimen må fjernes med jevne mellomrom. Toshiba varmepumper gjør dette automatisk ved å snu prosessen i varmepumpen slik at den henter varme fra inneluft til å smelte rim og is. Vannet fra denne avrimingen må renne bort i stedet for å fryse, så utedelen på Toshibas nordiske modeller har ferdig montert varmekabel i bunnpannen.
  3. En nordisk modell skal gi høy energisparing i løpet av året. Et viktig tall å se på, er årsvarmefaktor som forteller hvor mye mer varme den gir i løpet av et år enn det den bruker av strøm

Finn ut mer

Vurderer du en Toshiba varmepumpe?

Ingen grunn til å avvente! Fyll ut skjema under. En lokal forhandler tar kontakt for en uforpliktende samtale og gratis befaring.

Bli kontaktet av din lokale forhandler

Finn nærmeste forhandler

I vår personvernerklæring kan du lese hvordan vi behandler dine personopplysninger.