Kreves det ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for å få montere en varmepumpe?

Nei, det kreves ikke ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for å montere luft-luft varmepumper i boliger.

Det er et mindre tiltak å installere luft-luft varmepumpe

At et firma har ansvarsrett betyr at det har kompetanse og godkjenninger for å påta seg visse arbeider som krever byggemelding der firmaet blir stående ansvarlige for at arbeidet er forskriftmessig utført. Installasjon av luft-luft varmepumpe karakteriseres som et mindre tiltak og det kreves normalt ikke byggemelding og heller ikke ansvarsrett fra utførende firma.

Se også Må jeg søke kommunen eller mitt borettslag for godkjennelse før montering av varmepumpe?

For å montere luft-luft varmepumper kreves det derimot at firmaet og personen som utfører arbeidet er F-gass sertifisert. Våre autoriserte forhandlere har nødvendige godkjenninger for å installere luft-luft varmepumper.