Må jeg søke kommunen eller mitt borettslag for godkjennelse før montering av varmepumpe?

Ifølge byggeteknisk etat har du som boligeier normalt rett til å montere luft-luft varmepumpe uten å sende byggemelding eller søke kommunen.

Men ingen regel uten unntak

Det kan likevel finnes unntak. Dette kan for eksempel gjelde ved installasjon av varmepumpe på verne- og bevaringsverdige boliger. Dersom du eier en slik bolig bør du undersøke hvilke regler som gjelder.

Se også Kreves det ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for å få montere en varmepumpe?

Et annet unntak kan være dersom installasjonen av varmepumpen medfører en vesentlig fasadeendring. Dette kan være gjeldende ved installasjon av flere varmepumper på en vegg, eller når et borettslag monterer varmepumpe for alle boenheter.

Et borettslag kan ha restriksjoner om montering av varmepumpe i sine respektive forskrifter. Dette er som regel knyttet til estetikk eller utfordringer med lyd når boenhetene ligger tett.

En autorisert forhandler vil kunne bistå med råd og veiledning i tvilstilfeller.