Loading image...

Må jeg søke kommunen eller mitt borettslag for godkjennelse før montering av varmepumpe?

Ifølge byggeteknisk etat har du som boligeier normalt rett til å montere luft-luft varmepumpe uten å sende byggemelding eller søke kommunen.

Ingen regel uten unntak

Det kan likevel finnes unntak. Dette kan gjelde ved installasjon av varmepumpe på verne- og bevaringsverdige boliger. Eier du en slik bolig, er du nødt til å undersøke hvilke regler som gjelder.

Et annet unntak kan være dersom installasjon av varmepumpen fører til en vesentlig fasadeendring, for eksempel ved installasjon av flere varmepumper på en vegg eller når et borettslag monterer varmepumpe for alle boenheter.

Et borettslag kan ha restriksjoner om montering av varmepumpe i sine respektive forskrifter. Dette er som regel knyttet til estetikk eller utfordringer med lyd når boenhetene ligger tett. Undersøk med styret hvilke regler som gjelder.

En autorisert forhandler vil kunne bistå med råd og veiledning i tvilstilfeller. Fyll ut skjema under dersom du har spørsmål om luft-luft varmepumpe, så blir du kontaktet innen kort tid.

Bli kontaktet av din lokale forhandler

Finn nærmeste forhandler

I vår personvernerklæring kan du lese hvordan vi behandler dine personopplysninger.