Hvor mye strøm kan jeg spare med en varmepumpe?

Hvor mye strøm kan jeg spare med en varmepumpe?

5000-8000 kroner i årlig besparelse er oppnåelig for veldig mange

Strømforbruket og oppvarmingskostnadene er forskjellige fra husstand til husstand. Det er normalt at 60-70 prosent av elektrisitetsforbruket går til oppvarming av boligen. Varmepumpen kan spare 60-90 prosent av dette, alt avhengig av hvor i landet du bor, hvor godt boligen er isolert og hvilken varmepumpe du velger. 5000-8000 kroner i årlig besparelse er oppnåelig for veldig mange.

Prøv vår sparekalkulator nederst på siden og se på dine muligheter.

 

Hvordan estimerer vi din årlige besparelse?

Sparekalkulatoren er ment å gi et forenklet estimat for forventet årlig besparelse med en korrekt dimensjonert luft/luft varmepumpe sammenlignet med oppvarming med direktevirkende elektrisitet. Strømforbruk er totalt forbruk for boligen med elektrisk basert oppvarming, og er beregnet ut fra typisk energibruk for eksisterende boliger samt årsmiddeltemperatur som igjen er knyttet til postnummer og kommune. Energibehov til romoppvarming er estimert til en konstant andel av det totale energibehovet. Boligareal kan justeres for å passe med ditt oppvarmede boligareal, samt mulighet for å justere strømforbruket lavere eller høyere enn utgangspunktet. Det er forutsatt en fast energidekningsgrad og årsvarmefaktor for varmepumpen. Faktisk energidekningsgrad og årsvarmefaktor vil avhenge blant annet av valgt modell, planløsning, plassering av innedel, lokalt klima samt hvor stort energibehov som skal dekkes. Besparelse er beregnet med en strømpris på 1 kr/kWh (kraftpris og nettleie).

Se hvor mye du kan spare med en Toshiba varmepumpe:

Årsmiddeltemperatur

Hvor kaldt er det der du bor?

oC

Boligareal

Hvor stor er boligen din?

Liten Gjennomsnittlig Stor
m2

Strømforbruk

Årlig strømforbruk i dag.

kWh
Lavt Gjennomsnittlig Høyt
kWh
kWh
Kr 0 0 0 0,-
-2,0 7,6 4,710613207547169811320754717 0,8 1,2 160 1 0,5 1,5 26000 100 0,85 1,15 8000

Finn en forhandler med arbeidsområde nær deg >>