Kan jeg bruke varmepumpen som aircondition?

Ja, alle Toshiba varmepumper kan brukes som aircondition.

Etterspørselen etter aircondition har økt. Spesielt gjelder dette i nyere hus som er godt isolert og som fort blir varme på sommeren. I tillegg har folk flest blitt mer vant til kjøling etter utenlandsreiser til varmere strøk hvor aircondition blir flittig brukt.

Alle Toshiba varmepumper kan brukes som aircondition. Ved hjelp av fjernkontrollen, kan du enkelt sette varmepumpen i kjølemodus.

Har du varmepumpen i "Automodus" vil den varme når det er kaldt, og gå som aircondition når det er kjølebehov.

Bruker lite strøm som aircondition

Varmepumpen bruker lite strøm når den går som aircondition. Årsaken er at det som regel er relativt liten temperaturforskjell man ønsker å oppnå. For eksempel vil man senke temperaturen fra 30 °C til 23 °C. Det kreves lite strøm til varmepumpen for å oppnå det.

Se våre Toshiba varmepumper for å finne en modell som passer hos deg.