Hvordan behandles varmepumpen når den skal demonteres og kastes?

Hvordan behandles varmepumpen når den skal demonteres og kastes?

Demontering av varmepumpen må utføres av en fagkyndig person med F-gass sertifisering. Kuldemediet og kompressorens smøremiddel skal tappes på egnet beholder og leveres inn til et godkjent mottak. Dersom tapping av kuldemediet ikke gjøres på riktig måte og med rett utstyr vil det være fare for utslipp, som utgjør en miljøtrussel. Uforsiktig omgang medkuldemedium utgjør også fare for personskade.  

Resten av varmepumpen er klassifisert som EE-avfall og skal behandles deretter. Forhandleren du kjøpte varmepumpen av, er pliktig å ta gammelt utstyr kostnadsfritt i retur, men kan ta seg betalt for demontering og frakt til eget verksted.  

Finn en forhandler med arbeidsområde nær deg >>