Hva slags type varmepumpe skal jeg velge?

Det finnes i hovedsak fire ulike typer varmepumper for oppvarming og kjøling av boliger. Generelt sett egner luft-luft seg for hus med elektrisk oppvarming, mens varmepumpetyper som luft-vann, bergvarmepumpe og avtrekksvarmepumpe egner seg for hus med vannbåren oppvarming.

Luft-luft varmepumper

Luft-luft er den vanligste type varmepumpe i Norge. En luft-luft varmepumpe består av en utedel og en eller flere inndeler. Utedelen henter energi fra uteluften og fordeler denne som varme til varmepumpens innedel(er) som avgir varmen gjennom en vifte. Luft-luft varmepumper kan installeres i alle hus og blir gjerne brukt istedenfor eller i tillegg til elektrisk oppvarming og vedfyring. Det er en relativ enkel prosess å installere en luft-luft varmepumpe og jobben tar normalt mindre enn en dag. En luft-luft varmepumpe koster normalt fra 15 000 til 40 000 kroner inklusive montering.

Toshiba er en av de ledende leverandørene av luft-luft varmepumper i Norge og på verdensbasis. 

Luft-vann, bergvarmepumper og avtrekksvarmepumper

Luft-vann varmepumpe fra NIBE

Importøren av Toshiba varmepumper, ABK, representerer også NIBE, som er blant Europas ledende produsenter av varmepumper, og har et bredt utvalg av avtrekksvarmepumperbergvarmepumper og luft-vann-varmepumper. Dette er varmepumper som henter energi fra grunn, berg, sjø eller luft og avgir denne i form av varme til et vannbårent distribusjonssystem i boligen. Det vannbårne distribusjonssystemet kan være radiatorer, viftekonvektorer eller vannbåren varme lagt i rør i gulvet. Disse typer varmepumper er vanligst å installere i boliger som allerede har et vannbårent distribusjonssystem og i nybygg. Investeringen er høyere enn luft-luft varmepumper, men energibesparelsen er også høyere, da denne type varmepumper kan ha høyere effekt og i tillegg også brukes til å varme opp forbruksvann.