Hva er virkningsgrad for en varmepumpe?

Virkningsgraden for en varmepumpe er vanligvis 30 til 50 %, men den sier ikke noe om hvor mye energi du kan spare med varmepumpe.

Hvor mye av tilført energi varmepumen utnytter

Virkningsgrad er et tall mellom 0 og 1, eller mellom 0 og 100 %. Den forteller hvor mye av tilført energi en maskin klarer å utnytte. I forbrenningsmotorer er for eksempel virkningsgraden opp til 24 %. For en varmepumpe er den normalt mellom 30 og 50 % - men dette er strengt tatt bare interessant for de som utvikler varmepumper.

Virkningsgrad og effektfaktor (COP) for en varmepumpe er ikke det samme, men mange blander dem sammen. Effektfaktor (COP) forteller hvor mye varmeeffekt en varmepumpe, i forhold til hvor mye elektrisk effekt den tilføres. Effektfaktor er øyeblikksverdier.

Hvis du lurer på hvor effektivt en varmepumpe produserer varme, bør du sjekke årsvarmefaktor (SCOP). Den forteller hvor mye varme en varmepumpe leverer i løpet av året, i forhold til hvor mye elektrisk energi den bruker. Årsvarmefaktoren beskriver altså det teoretiske sparepotensialet til en  varmepumpe i løpet av et år.