Hva betyr årsvarmefaktor (SCOP)?

Årsvarmefaktor beskriver en varmepumpes evne til å spare energi gjennom hele året. – Det vises på strømregningen.

Varmepumper leverer mer varme enn hva de bruker av strøm, fordi de henter varme fra omgivelsene. Hvor mye mer varme de leverer, avhenger blant annet av temperaturen ute. Derfor er det vanlig å se på forholdet mellom avgitt varmeenergi og tilført strøm i løpet av et år – det kalles årsvarmefaktor. Den avgjør hvor mye strøm varmepumpen kan spare gjennom et helt år.

SCOP – forholdet mellom tilført energi og avgitt varmeenergi

Teoretisk årsvarmefaktor (Seasonal Coefficient of Performance) finner du på varmepumpens energimerke. SCOP er beregnet ut fra fabrikkdata. Den angir hvor mye mer varme en varmepumpe i beste fall kan levere, sammenlignet med hva den bruker i strøm. I praksis er det vanskelig å oppnå så høye tall – og dermed strømsparing – i virkeligheten.

Dobbelt så høy årsvarmefaktor betyr ikke at du sparer dobbelt så mye strøm sammenliknet med tidligere oppvarming. Med årsvarmefaktor på 3 kan du i beste fall spare 67% strøm med varmepumpen, sammenlignet med å bruke strøm til oppvarming. Med årsvarmefaktor på 6 kan du spare inntil 83 %. Det sier altså noe om det teoretiske potensialet for energisparing, og jo høyere SCOP-verdi jo høyere potensial.

Sammenlikn våre varmepumpers SCOP her.