Hva betyr årsvarmefaktor (SCOP)?

Årsvarmefaktor beskriver en varmepumpes evne til å spare strøm gjennom hele året.

Evnen til å spare strøm

Årsvarmefaktor, gjerne forkortet SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), angir forholdet mellom tilført energi i form av elektrisitet fra strømnettet og avgitt varmeenergi fra varmepumpen gjennom et helt år, hvor det er tatt hensyn til årets temperatursvingninger. Årsvarmefaktor beskriver altså varmepumpes evne til å spare strøm gjennom hele året. For eksempel har Daiseikai 9 25-modellen en årsvarmefaktor (SCOP) på hele 5,3. Det betyr at varmepumpen gjennom et år vil tilføre 5,3 ganger så mye varmeenergi som den bruker i form av elektrisitet. Alle varmepumper skal være merket med årsvarmefaktor. Dette inngår som en del av energimerkingen som skal gjøre det enkelt for forbruker å finne frem til de mest energieffektive varmepumpene.