Hva er trinnløs regulering (inverter)?

Trinnløs regulering gagner både deg og varmepumpen. Alle Toshibas varmempumper har trinnløs regulering.

Trinnløs regulering gir økt komfort, effektivitet og levetid for varmepumpen

En varmepumpe med inverter-teknologi har kompressor med trinnløs regulering. Kompressoren er varmepumpens motor, og når reguleringen er trinnløs vil den regulere hastigheten etter behov. Er det varmt ute og lite varmebehov vil den trinne seg og gå med lavt pådrag. Når det blir kaldere og varmebehovet øker, vil den trinne seg opp og øke hastigheten. Alternativet til inverter er av/på-teknologi. Varmepumper med av/på teknologi går med fullt pådrag til ønsket temperatur er oppnådd, så slår den seg av og venter til temperaturen har sunket med et visst antall grader før den slår seg på igjen.

Varmepumper med inverter og trinnløs regulering er mer energieffektive, gir jevnere temperatur og høyere komfort. Samtidig har de lenger levetid siden man slipper mange start og stopp på kompressoren. Alle Toshibas luft-luft varmepumper er inverter-styrte.  

Det var Toshiba fant opp inverter-teknologien til varmepumper.