Kan utedelen festes direkte på trevegg?

Vi anbefaler ikke å feste utedelen til en luft-luft varmepumpe direkte på trevegg.

Vi anbefaler braketter på grunnmur eller frittstående stativ

I utedelen sitter det en kompressor som skaper vibrasjoner. Vibrasjonene kan igjen skape resonans i boligens konstruksjon som kan oppleves sjenerende. Installatøren etterstreber derfor å finne alternative steder å plassere varmepumpens utedel enn direkte på trevegg.

Vi anbefaler at utedelen plasseres med braketter på grunnmur eller på frittstående bakkestativ spesielt laget for varmepumper. Det bør alltid brukes vibrasjonsdempere. Uavhengig av vibrasjoner og fare for resonans, vil plassering av varmepumpe direkte på trevegg ikke ha noen betydning for drift og effekt.

Våre autoriserte forhandlere vil gi gode råd om plassering av utedelen, og du kan være trygg på at monteringen av varmepumen blir utført korrekt og i henhold til regelverket.