Kan jeg få tilskudd til varmepumpe?

Enovatilskuddet er en statlig støtteordning for å gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig. Ofte for å gi nødvendig starthjelp til energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet.

Ingen tilskuddsordning for installasjon av luft-luft-varmepumpe

Statlig støtte for energiøkonomisering og tilrettelegging for bruk av fornybar energi forvaltes av Enova gjennom deres tilskuddsordninger. Enova har per i dag ingen direkte tilskuddsordning for installasjon av luft-luft-varmepumpe. Årsaken er blant annet at økonomien i å investere i luft-luft-varmepumpe er så god at markedet ikke trenger stimulans. Likevel er det lurt å investere i en luft-luft-varmepumpe, siden den kan kombineres med andre energitiltak som støttes av Enova.

Les hva som gir tilskudd på Enova sin nettside (ekstern side, åpnes i ny fane).

Enova krever at arbeidet blir utført av fagfolk

Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Toshiba har fagfolk i hele landet som håndterer prosessen for deg. Finn din nærmeste forhandler.