Kan jeg få tilskudd til varmepumpe?

Kan jeg få tilskudd til varmepumpe?

Ingen direkte tilskuddsordning for installasjon av luft-luft varmepumpe

Statlig støtte for energiøkonomisering og tilrettelegging for bruk av fornybar energi forvaltes av Enova gjennom deres tilskuddsordninger. Enova har per i dag ingen direkte tilskuddsordning for installasjon av luft-luft varmepumpe. Årsaken er at økonomien i å investere i luft-luft varmepumpe er så god at markedet ikke trenger stimulans.

 

6 000,- for fjerning av oljekamin og tank ved bekreftelse på kjøp av luft-luft varmepumpe

Derimot gir Enova tilskudd på kr 6 000,- for fjerning av oljekamin og tank, ved bekreftelse på kjøp av en fornybar varmekilde som for eksempel luft-luft varmepumpe. Enova gir også tilskudd ved installasjon av luft-vann varmepumper, avtrekksvarmepumper og bergvarmepumper. Les mer om Enovatilskuddet.

 

Enova krever at arbeidet blir utført av fagfolk

Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Toshiba har fagfolk i hele landet som håndterer prosessen for deg. Finn din forhandler.

Finn en forhandler med arbeidsområde nær deg >>