Kan jeg få tilskudd til varmepumpe?

Enovatilskuddet er en statlig støtteordning for å gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig. Ofte for å gi nødvendig starthjelp til energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet.

Ingen direkte tilskuddsordning for installasjon av luft-luft varmepumpe

Statlig støtte for energiøkonomisering og tilrettelegging for bruk av fornybar energi forvaltes av Enova gjennom deres tilskuddsordninger. Enova har per i dag ingen direkte tilskuddsordning for installasjon av luft-luft varmepumpe. Årsaken er at økonomien i å investere i luft-luft varmepumpe er så god at markedet ikke trenger stimulans. Enova gir tilskudd ved installasjon av bergvarmepumper.

Les mer om hva som gir tilskudd på Enova sin nettside.

Enova krever at arbeidet blir utført av fagfolk

Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Toshiba har fagfolk i hele landet som håndterer prosessen for deg. Finn din forhandler.