Kan innedelen monteres lavt på vegg med utblåsning langs gulv?

Kan innedelen monteres lavt på vegg med utblåsning langs gulv?

Toshiba varmepumper har egne modeller som er laget for gulvmontasje. Gulvmodellen Daiseikai 8 har utblåsning øverst og blåser ikke langs gulvet. Den er designet for å effektivt spre varmen i boligen, har høy ytelse ved lave utetemperaturer og lavt lydnivå.

Øvrige modeller fra Toshiba varmepumper er i utgangspunktet designet for å henge høyt på veggen. Mange velger allikevel å montere denne type varmepumper lavt på veggen. Dette er i utgangspunktet uproblematisk og erfaringene viser god og jevn varmefordeling i boligen.

Det er allikevel noen ting å ta hensyn til. Temperaturen som blåser fra varmepumpen vil ved stort varmebehov være høy, og det er derfor viktig at gulvdekket tåler utblåsningstemperaturer på opptil 55 °C. Det er også viktig å ta hensyn til at møbler ikke er til hinder for spredning av varmen. Dersom man ønsker å kjøre varmepumpen i kjølemodus vil plassering lavt på vegg kunne gi lavere effekt siden kald luft synker.

Våre autoriserte forhandlere vil gi gode råd om plassering og valg av modell tilpasset ditt behov. 

Finn en forhandler med arbeidsområde nær deg >>