Loading image...

Hvordan virker en varmepumpe?

En luft-luft varmepumpe har én eller flere innedeler og én utedel. Varmepumpen henter energi fra uteluften, og flytter varmen inn i huset som varm luft.

En varmepumpe har evnen til å flytte varme fra et lavere til et høyere temperaturområde. Selv ved kalde temperaturer finnes det energi som varmepumpen kan utvinne i form av varme. Energien som varmepumpen utvinner kommer fra solvarme enten den er lagret i luften, i fjellet, i grunnen eller i sjøen.

En luft-luft varmepumpe henter energi fra luften. Energien som utvinnes er gratis og fornybar.

Prosessen med å hente energi fra omgivelsene er mulig ved hjelp av et kjølemedium/ kuldemedium. Kjølemediet har et lavere kokepunkt enn omgivelsene der energien skal utvinnes. Kjølemediet koker/fordamper ved utetemperatur, altså må kuldemediet være noe kaldere enn utetemperaturen. Kjølemediet transporteres i krets gjennom fire essensielle komponenter som kreves for at varmepumpen skal fungere.

Kretsløpet som beskrives under er for en luft-luft varmepumpe i varmedrift.

Fordamper

I fordamperen tas varme opp fra omgivelsene opp ved at kuldemediet fordamper ved en temperatur som er lavere enn utetemperaturen. På grunn av denne temperaturforskjellen vil energien (varme) tas opp i fordamperen. Fordampningen skjer ideelt ved konstant trykk.

Kompressor

Kompressoren i varmepumpens utedel suger inn det fordampede kuldemediet (gassform) og komprimeres det slik at temperaturen og trykket øker. Temperaturen og trykket øker så mye at mediet ved avkjøling vil kondensere.

Kondensator

I kondensatoren som sitter i varmepumpens innedel (ved varmedrift) vil den varme gassen under høyt trykk kondensere ved at varme avgis fra kondensatoren til omgivelsene. Kondenseringen skjer fordi trykket er så høyt at kondenseringstemperaturen er høyere enn romtemperaturen. Kondensasjon skjer også ideelt ved konstant trykk. Ved relativt høye omgivende temperaturer må kompressoren øke trykket tilsvarende mye høyere for at kondenseringen skal kunne skje.

Strupeventil

Etter at kuldemediet er kondensert, føres væsken tilbake til fordamperen via en strupeventil hvor trykket reduseres fra kondenseringstrykk til fordampertrykk. Kuldemediet er dermed klart for nytt varmeopptak i fordamperen.

Vurderer du en Toshiba varmepumpe?

Ingen grunn til å avvente! Fyll ut skjema under. En lokal forhandler tar kontakt for en uforpliktende samtale og gratis befaring.

Bli kontaktet av din lokale forhandler

Finn nærmeste forhandler

I vår personvernerklæring kan du lese hvordan vi behandler dine personopplysninger.