Hvor bør varmepumpens utedel plasseres?

Korrekt plassering av utedelen er avgjørende for effektiv, stillegående og problemfri drift. Det er sjelden utfordrende å finne en egnet plassering av utdelen, men det er flere hensyn installatøren må ta.

Lufttilstrømning

For at varmepumpen skal fungere optimalt er den avhengig av god lufttilstrømning. Store mengder luft går igjennom utedelen samtidig som energi tas opp. Utdelen må derfor ikke dekkes til eller plasseres i et lukket rom. Hvis utedelen plasseres i et lukket rom vil den bruke opp energien i luften i rommet og det vil kjøles ned. Varmepumpen vil da over tid gi ha liten eller ingen effekt.

Skjermet plassering

Varmepumpens utedel bør plasseres mest mulig skjermet for vær og vind. Med skjermet plassering av utedelen reduserer man slitasje, og hindrer at utedelen dekkes til av løv og snø. Det finnes tilbehør som varmepumpetak og varmepumpehus som bidrar til økt skjerming.

Vibrasjoner

Kompressoren i varmepumpens utedel gjør at den vibrerer under drift. Det bør derfor alltid brukes vibrasjonsdempere. Utedelen kan festes på grunnmur eller på egnet bakkestativ. Det anbefales ikke å montere utedelen direkte på trevegg da det kan gi vibrasjoner og lydresonans i veggen.

Lyd

Hvor mye lyd utedelen avgir avhenger av varmebehovet. Det anbefales ikke å plassere utedelen ved et soveromsvindu. Hvis det er kort avstand til nabo, anbefales det å finne en plassering slik at utedelen ikke peker i den retning.

Drenering

Når varmepumpen går i varmedrift vil det kondensere og renne vann fra utdelen. Ved visse temperatur og værforhold kan det være betydelige mengder i løpet av et døgn. Det er viktig at det tas hensyn til at vannet må dreneres bort. Når temperaturen er under frysepunktet vil vannet bli til is. Det er derfor lurt å ikke plassere utedelen ved et inngangsparti eller et sted man normalt beveger seg da det kan bli svært glatt.

Avstand til innedel

Alle Toshiba luft-luft varmepumper som selges per i dag kommer ferdig fylt med kuldemedium for rørstrekk opp til 15 meter. Avhengig av modell kan det etterfylles kuldemedium for opptil 20 og 25 meter. Et langt rørstrekk har marginal innvirkning på varmepumpens effekt, men vil påvirke installasjonskostnaden. Veiledende priser inkluderer 3 meter rørstrekk.

Plassering og montasje utføres av autorisert forhandler

Med riktig plassering av varmepumpens utedel vil man oppnå maksimal effekt og redusere ytre påkjenninger. Autoriserte Toshiba-forhandlere vil gi gode råd om plassering av utedelen. Merk at man ikke kan installere utedelen selv. Montasje av hele varmepumpe-systemet må utføres fagmessig korrekt av sertifisert installatør.