Trenger jeg å vedlikeholde varmepumpen selv?

Ja. For at varmepumpen skal yte maksimalt og oppnå lengst mulig levetid, er det viktig at du regelmessig utfører vedlikehold.

Innedelen

Varmepumpens innedel

Kontroller luftfilteret regelmessig. Ta det ut og rengjør det med en støvsuger og/eller vask filtrene rene i såpevann. Skyll grundig i rent, rennende vann. Vi anbefaler at du rengjør filteret minst hver tredje måned. Om du ser at filteret har mye støv etter tre måneder bør det rengjøres oftere. Hvor mye støv som ansamles avhenger av ulike faktorer, som f.eks. om du har husdyr. 

Utedelen

Du skal regelmessig gjennom hele året kontrollere at utedelen er fri for løv, beplantning, snø og andre ting. Du bør holde et ekstra godt øye på utedelen ved kraftig vind og/eller snøfall.

Se i brukermanualen for veiledning på ditt produkt, eller se Hvordan vedlikeholder jeg min varmepumpe?