Enovatilskuddet gir støtte til energitiltak i din bolig

Enovatilskuddet gir deg penger for energitiltak i din bolig.

En rekke støttetiltak

Enovatilskuddet gir huseiere rett til å få penger tilbake for energitiltak som gjøres i boligen. Du slipper å søke i forkant, det holder med å sende inn kvittering eller faktura etter tiltaket er gjennomført. Enovatilskuddet gjelder for både eksisterende og for de som skal bygge nytt, og flere av tiltakene kan kombineres med hverandre.

Se til Enova for å finne støttetiltak som passer i din bolig.

Ikke direkte pengestøtte til luft-luft-varmepumper

Enovatilskuddet gir ikke lenger støtte til luft-luft-varmepumper. Hovedhensikten med ordningen er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger starthjelp i markedet. Luft-luft-varmepumper har hatt en solig økning i flere år, og du får derfor ikke lenger direkte støtte for installasjon av denne type varmepumper.

En luft-luft varmepumpe er likevel anbefalt som et energieffektivt tiltak for din bolig, og er ypperlig i kombinasjon med flere andre støttetiltak som du finner på Enova.no.