Enovatilskuddet gir støtte til energitiltak i din bolig

Enovatilskuddet gir deg penger for energitiltak som luft-vann varmepumpe og fjerning av oljefyr.

En rekke støttetiltak

Enovatilskuddet gir huseiere rett til å få penger tilbake for energitiltak som gjøres i boligen. Du slipper å søke i forkant, det holder med å sende inn kvittering eller faktura etter tiltaket er gjennomført. Enovatilskuddet gjelder for både eksisterende og og for de som skal bygge nytt. Det gis tilskudd for blant annet følgende tiltak:

  • Støtte til bergvarmepumpe (væske-vann) - Opptil 30.000 kr
  • Støtte til varmepumpe luft til vann - Opptil 20.000 kr
  • Støtte til avtrekksvarmepumpe - Opptil 20.000 kr
  • Støtte til ettermontering av balansert ventilasjon - Opptil 20.000 kr
  • Støtte til ombygging til vannbåren varme - Opptil 10.000 kr
  • Støtte til fjerning av oljekjel og oljetank - Fast beløp på 10.000 kr
  • Støtte til fjerning av oljekamin og tank - Fast beløp på 3.000 kr i tilskudd. Oljekaminen må erstattes med en fornybar varmeløsning, som en luft-luft varmepumpe eller pelletskamin.

Støttebeløpene til fjerning av oljefyr, oljetank og oljekamin forsvinner når forbudet mot fyring med fossil olje trer i kraft i 2020. Enova har også varslet endringer i tilskuddet fra og med 1. juni 2019.

Flere av tiltakene kan kombineres med hverandre. Eksempel på tiltak i kombinasjon kan være fjerning av oljekjel og tank erstattet med en bergvarmepumpe med energimåler og en akkumulatortank. Det gir opp til 45.000 kr i tilskudd. Les mer om Enovatilskuddet.

Ikke direkte pengestøtte til luft-luft-varmepumper

Enovatilskuddet gir ikke lenger støtte til luft-luft-varmepumper. Hovedhensikten med ordningen er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger starthjelp i markedet. Luft-luft-varmepumper har hatt en solig økning i flere år, og du får derfor ikke lenger direkte støtte for installasjon av denne type varmepumper.

Du kan få støtte dersom du erstatteroljekamin og -tank med en fornybar varmeløsning, som for eksempel en luft-luft-varmepumpe.

Oppdatert 28.3.2019. Forebehold om endringer.