Hvordan fungerer en varmepumpe?

Luft-luft varmepumpe

En luft-luft varmepumpe har en eller flere innedeler og en utedel. Varmepumpen henter ut varmeenergi fra uteluften, og flytter varmen inn i huset som varm luft.

Luft-vann varmepumpe

Toshibas luft-vann varmepumpe har en utedel og en innedel med to varmevekslere. Varmen fra luften ute transporteres til varmevekslerne, hvor den den ene produserer varme til oppvarming via radiatorer eller gulv, og den andre varmer tappevannet.