Konkurransevilkår

Konkurransen arrangeres av ABK AS, importør av Toshiba varmepumper i Norge.

Ved deltagelse anses konkurransevilkårene for å være lest og akseptert.

For å delta må du være over 18 år, og være bosatt i Norge.

Det blir trukket totalt tre vinnere. For å kunne vinne må du svare riktig på to spørsmål om varmepumper. Vinnerne blir trukket tilfeldig av alle innsendte bidrag.

Vinnerne trekkes og kontaktes per e-post på disse dagene:

27. juni 2017

4. juli 2017

11. juli 2017

Konkurransen pågår fra 13. juni til og med 10. juli 2017. Du kan kun delta i konkurransen én gang.

Premien er varmepumpen Toshiba Mirai 10 R-32 inkludert standard montasje, til en verdi av kr 13990,-.

Du må oppgi ditt navn, adresse for montasje, telefonnummer og e-postadresse når du registrerer deg for å delta i konkurransen. Ved å akseptere disse konkurransereglene samtykker du til at ABK kan behandle dine personopplysninger i forbindelse med konkurransen. Registrerte opplysninger vil kun benyttes i forbindelse med administrasjon av konkurransen og behandles i samsvar med regelverket i personopplysningsloven. Alle personopplysninger slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet.

Dersom du vinner konkurransen, vil ABK kunne utlevere opplysninger om deg til aktuell autorisert forhandler, som skal installere varmepumpen. Vinnerens navn kan brukes i markedsføring av Toshiba varmepumper på nett eller andre kanaler.

Dersom du har takket ja til å bli kontaktet av en autorisert Toshiba-forhandler for et uforpliktende tilbud på varmepumpe, vil all personlig informasjon du oppgir til ABK kun brukes for at våre forhandlere skal bli i stand til å gi deg informasjon om produkter eller tjenester du har vist interesse for. Informasjon blir videresendt til autoriserte forhandlere ABK samarbeider med for dette formål. Ved å sende informasjon til oss gir du tillatelse til å anvende informasjonen som angitt ovenfor. Utover dette, vil ikke informasjonen bli videresendt til tredjepart for annet formål enn å effektuere din bestilling eller besvare en forespørsel.

Eventuell premieskatt eller avgifter skal betales av vinneren selv.

Ansatte i ABK og deres samarbeidspartnere, samt deres familier, kan ikke delta i konkurransen.

Premien kan ikke byttes mot økonomisk kompensasjon eller overføres til andre personer eller organisasjoner. Premien må installeres på oppgitt adresse for montering. Dersom det ikke er anledning til å installere luft-luft varmepumpe på oppgitt adresse for montering, forbeholder ABK seg retten til å velge ny premievinner.    

Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.

Med mindre noe annet klart framgår av premiebeskrivelsen eller uomtvistelig er avtalt, er ABK ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien eller bruken av den.

ABK forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden.